Menu

 

                Website ds. Theo Wegman 

           

         Contact: t.wegman2@gmail.com

00:00'00"

Levensloop

Mijn naam is ds. Theo Wegman. Ik ben geboren op 20 december 1948 in Ouderkerk aan den  IJssel. Sinds 1982 ben  ik werkzaam als predikant (PKN), achtereenvolgens in

St. Anthoniepolder (1982-1985), Wijngaarden (1985-1994), Benschop (1994-1999) en Ameide

(1999-2010). Daarvoor was ik (na de school met de Bijbel in Ouderkerk, het Chr. Lyceum en de Chr. Hogeschool de Driestar in Gouda) vanaf 1967-1977 leerkracht in Bolnes, Ouderkerk aan den IJssel (LAVO) en Wijk en Aalburg. Na de dagopleiding theologie op de Uithof in Utrecht (gereed

in 1982) was ik naast mijn predikantschap in 1983 een jaar docent Godsdienst aan de Gomarus

in Gorinchem en vanaf 1984 nog tien jaar  op de Wartburg in Rotterdam. Op 13 oktober 2007

was ik 25 jaar predikant. In 2010 werd ik emeritus. Vanaf 1 juli 2010 tot 1 juni 2017 was ik in Den Haag als predikant verbonden aan de HWW verpleeghuizen ‘de Eshoeve', 'de Residentie' en 'Op de Laan'.

's Zondags ga ik voor in de erediensten van verschillende PKN gemeenten in ons land.

Van 2010 tot oktober 2016 was ik als docent Nederlands verbonden aan het Lyceum in Ypenburg.

Vanwege de ziekte van Jacqueline zijn we eind maart 2016 verhuisd naar Zeist, zodat we dichter bij onze kinderen terecht zijn gekomen. Elke werkdag pendelde ik naar Den Haag voor mijn werk. Helaas overleed mijn zeer lieve vrouw, moeder en oma op 23 januari in volle vrede met God, die ze haar Vader noemde. Met ingang van 1 juni 2017 ben ik met pensioen gegaan.


   Predikantschap

   

   Vanaf 1982 ben ik predikant in de PKN. 's Zondags preek ik in de volle breedte van de kerk

   (zie de beschikbaarheisdskalender) De kern van mijn boodschap is de redding door het geloof

    in Jezus. Wij mogen onvoorwaardelijk tot Hem komen en Hij heeft ons lief met de liefde van

    Zijn leven. Door Hem zijn we kinderen van God en mogen we leven in vrede met Hem, met

    onszelf en de mensen om ons heen          Theo en Jacqueline in Jeruzalem

                                                                


                                                               

         Mijn vrouw en ik zijn vele malen in Israël geweest. Het

    Jeruzalem op deze wereld betekent  voor ons het symbool van het

    nieuwe Jeruzalem, waarin uiteindelijk toch de vrede zal heersen

    door Jezus, de koning van Israël. En de volken van deze wereld

    mogen in die vrede delen.

     Mijn  werkzaamheden                                Verpleeghuizen 'De Eshoeve'  en 'De Residentie'Sinds juli 2010  was ik als predikant verbonden aan de verpleeghuizen 'De Eshoeve', 'De Residentie' en 'Op de Laan' in Den Haag.  Ik begeleidde de bewoners in de tijd, dat ze hier wonen. Veel bewoners verblijven op een zogenaamde 'gesloten'  afdeling, omdat ze bekend zijn met  een of andere vorm van dementie. Daarnaast is er in  de 'Residentie'  plaats voor bewoners die zelfstandig wonen met verzorging. Mijn werk bestond uit het voeren van individuele gesprekken, het leiden van themagroepen, het organiseren van muziekmiddagen en kerkdiensten, bewoners begeleiden die ziek of terminaal zijn, het leiden van uitvaarten, bijdragen leveren aan het huisblad, een goede verstandhouding opbouwen met medewerkers, het bijhouden van de gedenktafel, het organiseren van een herdenkingssamenkomst, enz.  Ik heb ook een korte tijd gewerkt  in het Woonzorgcentrum Op de Laan.

                                       


                                                                  


                   Zorgcentrum Op de Laan


    Daarnaast was ik als vertrouwenspersoon van de HWW zorg in Den Haag

    verantwoordelijk voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken met

    medewerkers en vrijwilligers om ze op weg te helpen als er problemen zijn.

     Levensvisie en geloofsovertuiging


    De leidraad van mijn leven is het geloof in Christus Jezus. Mijn visie op het leven wordt bepaald 

    door wat Hij voor mij gedaan heeft. Ik geloof op grond van de Bijbel, dat  de mensheid in een  vroeg

    stadium zich los heeft gemaakt van God, de Schepper. Iedereen wil op een of andere manier zelf de

    touwtjes van het leven in handen hebben. Maar als we om ons heen zien en letten op wat er gebeurt,   

    dan blijkt overduidelijk: we redden het niet! En ik ben ervan overtuigd dat ook ik het niet red

    zonder God, die ik mijn Vader mag noemen  Hij is geen almachtig despoot of dictator, maar een

    almachtige Vader, die mij overal doorheen leidt, zelfs

    als alles tegen zit. Jezus heeft gezegd: 'Wie Mij gezien heeftt, heeft mijn Vader gezien.' Uit liefde

    voor Zijn Vader en uit liefde voor mij, was Jezus bereid om het grootste offer te  brengen: Hij gaf

    Zijn lichaam en bloed voor mij, Zijn hele leven. Wij hebben de Rechtvaardige aan het kruis

    geslagen en gedood. Maar de dood  kon Hem niet houden, niet alleen omdat Hij Gods Zoon was,

    maar ook omdat de dood geen recht op Hem had. Immers: wie Gods wet totaal vervult, verdient de

    dood niet.  Niemand kan dat, maar Hij deed dat in mijn plaats. Ik mag  in dit leven iets van Zijn

    liefde uitdragen naar de mensen om mij heen. Dat doe ik met vallen en opstaan en ik weet dat ik

    zonder Jezus er niets van terecht breng. Ik heb een diep respect voor mensen die er anders over

    denken dan ik. Ik geloof in God, maar niet in kerkmuren, die door mensen zijn gemaakt. Ik geloof,

    dat de dood geen verschrikking meer is, maar een nieuw begin, het eeuwige leven.


    Ik geloof, dat  Jezus terugkomt en dat  Gods schepping totaal wordt hersteld op een aarde,

    die vernieuwd wordt. Dat is mijn diepste overtuiging.


Jacqueline                                                                                                                     


In 1974 ben ik getrouwd met Jacqueline, dus in 2014 vierden we

een jublileum van 40 jaar! Voor ons  huwelijk was Jacqueline kleuterleidster in Wissekerke (Zeeland). Ze heeft de eerste jaren

erna  ook nog voor de klas gestaan in Wijk en Aalburg.


Daarna heeft ze zich als predikantsvrouw volledig ingezet voor het

werk in de kerkelijke gemeenten. Ze is altijd actief in het

verenigingsleven geweest en ze legde ook bezoeken af, 

voornamelijke bij oudere mensen. Ze is ook altijd met vreugde   

moeder van ons gezin en oma van haar kleinkinderen. Vanaf eind

2010 tot eind 2015 heeft ze  gewerkt als vrijwilliger in de Eshoeve.

Helaas moest ze eind december 2015 een hersenoperatie ondergaan, gevolgd door een flink aantal

bestralingen en chemokuren. Het was heel triest, dat er geen verbetering op volgde. Inmiddels is

Jacqueline na een liefdevolle verpleging in hospice Heuvelrug overleden in volle overgave aan haar

hemelse Vader. Het verdriet is er, maar ook de troost dat ze nu Thuis is.

  • De kinderen en kleinkinderen
  • We hebben vijf prachtige kinderen gekregen, waar ik heel erg blij mee ben: één zoon en vier dochters. Het zijn (van links naar rechts) Tabitha, Mirjam, Hanna, Cassander en Lydia. 


  •        


  • Ik ben er trots op om vader te zijn van zulke prachtige kinderen, maar ook om opa te zijn van elf
  • mooie kleinkinderen.
  • Hieronder ziet  u de foto's. Hun namen zijn van boven naar beneden en van links naar rechts:
  • Mirna, Nina, Jefta, Manou, Esther, Micha, Jesse, Eleonora, Lauren, Inèz en de nieuwste aanwinst: Nathanaël..


   

     RONDREIS

     Jacqueline en ik zijn verschillende keren naar Israël geweest. Eén van de reizen met de familie Alblas uit       

     Boven-Hardinxveld was onvergetelijk. Een onvergetelijke ervaring met maar liefst 56 personen! Wilt u   

     foto’s zien van deze indrukwekkende gebeurtenis, dan kunt u  HIER klikken.


Geboren

Op 5 januari 2018 werden we verblijd met de geboorte van Nathanaël, zoon van Hanna en Tim en broertje van Eleonora. Hanna en Tim wonen in Borne (Twenthe).

Nathanaël is het 11e kleinkind. Een prachtig kind uit de hand van zijn Schepper.

We zijn als familie dankbaar, dat er (na het verlies van Jacqueline) weer reden tot vreugde is. Kerkdiensten


  Informatie1

   Het geheim van een 

   leven in vrede     

   

Veel mensen zoeken koortsachtig naar geluk en vrede, maar helaas zijn ze moeilijk te vinden. En als  iemand denkt 'nu heb ik het', dan kan  alles zomaar uit handen vallen. Ook zijn er zoveel vragen waarom alles gebeurt zoals het gebeurt.

Ik heb geprobeerd aan de hand van Prediker  7:16 en 17 wat gedachten

door te geven, zeg maar 'hardop te denken'. Wilt u reageren?  Stuurt u dan een mail  naar  t.wegman2@gmail.com

Veel leesgenoegen!

2

          3   

's Zondags ga ik voor in verschillende PKN gemeenten. Hieronder vindt u het preekrooster tot 15-07-2018.

      4


PREEKROOSTER (WORDT VERVOLGD)


2018

Zondag 25 februari

   10.00 uur Numansdorp

   18.30 uur Besoyen

Zondag 4 maart

   10.00 uur Zevenbergen

   17.00 uur Puttershoek

Zondag 11 maart

    09.30 uur Genderen

Woensdag 14 maart

   19.30 uur Sprang Capelle                       

                    (Bidstond)

Zondag 18 maart

   10.00 uur 't Woudt

   18:30 Oud-Vossemeer


Zondag 25 maart

   10.00 uur Beusichem

Donderdag 29 maart

   19:30 uur Zwammerdam (HA)

Vrijdag 30 maart

   19:30 uur Giessen (HA)

Zondag 1 april 1e Paasdag

   10.00 uur Mijnsheerenland

                   (De Greupskerk)

Zondag 8 april

   10.00 uur Werkendam

                     (Biesboschkerk)

Zondag 15 april

   09.30 uur Opijnen

   11.00 uur Tuil

Zondag 22 april

   10.00 Tull en 't Waal

Zondag 29 april

   10.00 uur Zwijndrecht

                     (De Hoeksteen)

Zondag 6 mei

   10.00 uur Breukelen

Zondag 13 mei

   10.30 uur Scheveningen

Zondag 20 mei 1e Pinksterdag

   10.00 uur Nieuwerkerk

                     (Zeeland)

Zondag 10 juni

   09.30 uur Nieuwerbrug a.d. Rijn

   18:30 uur Besoijen

Zondag 17 juni

   10.00 uur 't Woudt

Zondag 24 juni

   10.00 uur Ingen

Zondag 1 juli

   10.00 uur Wieringerwaard

Zondag 8 juli

   09.30 uur Bleiswijk (GK)

Zondag 15 juli

   10.00 uur Marken

Zondag 22 juli

   10:00 uur Breukelen

   19:00 uur Wateringen

Zondag 29 juli

   10:00 uur Werkendam (Biesboschkerk)

   18:30 uur Poederooijen  ...wordt vervolgd... 

-- DagelijksWoord.nl