Menu

Website ds. Theo Wegman

00:00'00"

Predikantschap

 

Vanaf 1982 ben ik predikant in de PKN. 's Zondags preek ik in de volle breedte van de kerk

(zie de beschikbaarheisdskalender) De kern van mijn boodschap is de redding door het geloof

in Jezus. Wij mogen onvoorwaardelijk tot Hem komen en Hij heeft ons lief met de liefde van

Zijn leven. Door Hem zijn we kinderen van God en mogen we leven in vrede met Hem, met

onszelf en de mensen om ons heen.

 

Theo en Jacqueline in Jeruzalem

 

Mijn vrouw en ik zijn vele malen in Israël geweest. Het

Jeruzalem op deze wereld betekent voor ons het symbool van het

nieuwe Jeruzalem, waarin uiteindelijk toch de vrede zal heersen

door Jezus, de koning van Israël. En de volken van deze wereld

mogen in die vrede delen.

Mijn werk

 

 

Sinds juli 2010 was ik als predikant verbonden aan de verpleeghuizen 'De Eshoeve', 'De Residentie' en 'Op de Laan'

in Den Haag. Ik begeleidde de bewoners in de tijd, dat ze hier

wonen. Veel bewoners verblijven op een zogenaamde 'gesloten' afdeling, omdat ze bekend zijn met een of andere vorm van dementie. Daarnaast is er in de 'Residentie' plaats voor bewoners die zelfstandig wonen met verzorging. Mijn werk bestond uit het voeren van individuele gesprekken, het leiden

van themagroepen, het organiseren van muziekmiddagen en kerkdiensten, bewoners begeleiden die ziek of terminaal zijn,

het leiden van uitvaarten, bijdragen leveren aan het huisblad,

een goede verstandhouding opbouwen met medewerkers, het bijhouden van de gedenktafel, het organiseren van een herdenkingssamenkomst, enz Ik heb ook een korte tijd gewerkt in het Woonzorgcentrum Op de Laan.

 

Woonzorgcentrum Op de Laan

 

 

Daarnaast was ik als vertrouwenspersoon van de HWW zorg in Den Haag

verantwoordelijk voor het voeren van vertrouwelijke gesprekken met

medewerkers en vrijwilligers om ze op weg te helpen als er problemen zijn.

 

 

 

Verpleeghuizen 'De Eshoeve' en 'De Residentie'

 

 

 

Levensvisie en geloofsovertuiging

 

De leidraad van mijn leven is het geloof in Christus Jezus. Mijn visie op het leven wordt bepaald door wat Hij voor mij gedaan heeft. Ik geloof op grond van de Bijbel, dat de mensheid in een vroeg stadium zich los heeft gemaakt van God, de Schepper. Iedereen wil op een of andere manier zelf de touwtjes van het leven in handen hebben. Maar als we om ons heen zien en letten op wat er gebeurt, dan blijkt overduidelijk: we redden het niet! En ik ben ervan overtuigd dat ook ik het niet red zonder God, die ik mijn Vader mag noemen Hij is geen almachtig despoot of dictator, maar een almachtige Vader, die mij overal doorheen leidt, zelfs

als alles tegen zit. Jezus heeft gezegd: 'Wie Mij gezien heeftt, heeft mijn Vader gezien.' Uit liefde voor Zijn Vader en uit liefde voor mij, was Jezus bereid om het grootste offer te brengen: Hij gaf Zijn lichaam en bloed voor mij, Zijn hele leven. Wij hebben de Rechtvaardige aan het kruis geslagen en gedood. Maar de dood kon Hem niet houden, niet alleen omdat Hij Gods Zoon was, maar ook omdat de dood geen recht op Hem had. Immers: wie Gods wet totaal vervult, verdient de dood niet. Niemand kan dat, maar Hij deed dat in mijn plaats. Ik mag in dit leven iets van Zijn liefde uitdragen naar de mensen om mij heen. Dat doe ik met vallen en opstaan en ik weet dat ik zonder Jezus er niets van terecht breng. Ik heb een diep respect voor mensen die er anders over denken dan ik. Ik geloof in God, maar niet in kerkmuren, die door mensen zijn gemaakt. Ik geloof, dat de dood geen verschrikking meer is, maar een nieuw begin, het eeuwige leven. Ik geloof, dat Jezus terug komt en dat Gods schepping totaal wordt hersteld op een aarde, die vernieuwd wordt. Dat is mijn diepste overtuiging.

 

Jacqueline

 

In 1974 ben ik getrouwd met Jacqueline, dus in 2014 vierden we

een jublileum van 40 jaar! Voor ons huwelijk was Jacqueline kleuterleidster in Wissekerke (Zeeland). Ze heeft de eerste jaren

erna ook nog voor de klas gestaan in Wijk en Aalburg.

 

Daarna heeft ze zich als predikantsvrouw volledig ingezet voor het werk in de kerkelijke gemeenten. Ze is altijd actief in het verenigingsleven geweest en ze legde ook bezoeken af,

voornamelijke bij oudere mensen. Ze is ook altijd met vreugde

moeder van ons gezin en oma van haar kleinkinderen. Vanaf eind 2010 tot eind 2015 heeft ze

gewerkt als vrijwilliger in de Eshoeve. Helaas moest ze eind december 2015 een hersenoperatie ondergaan, gevolgd door een flink aantal bestralingen en chemokuren. Het was heel triest, dat er geen verbetering op volgde. Inmiddels is Jacqueline na een liefdevolle verpleging in hospice Heuvelrug overleden in volle overgave aan haar hemelse Vader. Het verdriet is er, maar ook de troost dat ze nu Thuis is.

De kinderen en kleinkinderen

We hebben vijf prachtige kinderen gekregen, waar ik heel erg blij mee ben: één zoon en vier dochters. Het zijn (van links naar rechts) Tabitha, Mirjam, Hanna, Cassander en Lydia.

 

 

Ik ben er trots op om opa te zijn van tien prachtige kleinkinderen.

 

Hieronder ziet u de foto's. Hun namen zijn van boven naar beneden en van links naar rechts:

Mirna, Nina, Jefta, Manou, Esther, Micha, Jesse, Eleonora, Lauren en de nieuwste aanwinst:

Inèz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondreis

 

Jacqueline en ik zijn verschillende keren naar Israël geweest. Eén van de reizen met de familie Alblas uit Boven-Hardinxveld was onvergetelijk. Mijntje en Dirk waren op 17 februari 2011 50 jaar getrouwd. Ze boden deze reis aan hun kinderen en kleinkinderen aan en wij mochten mee om de reis te begeleiden. Een onvergetelijke ervaring met maar liefst 56 personen! Wilt u foto’s zien van deze indrukwekkende gebeurtenis, dan kunt u HIER klikken.Dhr. Alblas is inmiddels helaas overleden, maar we denken nog altijd met dankbaarheid terug aan deze markante man.

Levensloop

Mijn naam is ds. Theo Wegman. Ik ben geboren op 20 december 1948 in Ouderkerk aan den IJssel. Sinds 1982 ben ik werkzaam als predikant (PKN), achtereenvolgens in

St. Anthoniepolder (1982-1985), Wijngaarden (1985-1994), Benschop (1994-1999) en Ameide

(1999-2010). Daarvoor was ik (na de school met de Bijbel in Ouderkerk, het Chr. Lyceum en de Chr. Hogeschool de Driestar in Gouda) vanaf 1967-1977 leerkracht in Bolnes, Ouderkerk aan den IJssel (LAVO) en Wijk en Aalburg. Na de dagopleiding theologie op de Uithof in Utrecht (gereed

in 1982) was ik naast mijn predikantschap in 1983 een jaar docent Godsdienst aan de Gomarus

in Gorinchem en vanaf 1984 nog tien jaar op de Wartburg in Rotterdam. Op 13 oktober 2007

was ik 25 jaar predikant. In 2010 werd ik emeritus. Vanaf 1 juli 2010 tot 1 juni 2017 was ik in Den Haag als predikant verbonden aan de HWW verpleeghuizen ‘de Eshoeve', 'de Residentie' en 'Op de Laan'.

's Zondags ga ik voor in de erediensten van verschillende PKN gemeenten in ons land.

Van 2010 tot oktober 2016 was ik als docent Nederlands verbonden aan het Lyceum in Ypenburg.

Vanwege de ziekte van Jacqueline zijn we eind maart 2016 verhuisd naar Zeist, zodat we dichter bij onze kinderen terecht zijn gekomen. Elke werkdag pendelde ik naar Den Haag voor mijn werk. Helaas overleed mijn zeer lieve vrouw, moeder en oma op 23 januari in volle vrede met God, die ze haar Vader noemde. Met ingang van 1 juni 2017 ben ik met pensioen gegaan.

 

 

Informatie

 

 

1

Het geheim van een

leven in vrede

Veel mensen zoeken koortsachtig naar geluk en vrede, maar helaas zijn ze moeilijk te vinden. En als iemand denkt 'nu heb ik het', dan kan alles zomaar uit handen vallen. Ook zijn er zoveel vragen waarom alles gebeurt zoals het gebeurt.

Ik heb geprobeerd aan de hand van Prediker 7:16 en 17 wat gedachten

door te geven, zeg maar 'hardop te denken'. Wilt u reageren? Stuurt u dan een mail naar t.wegman2@gmail.com

Veel leesgenoegen!

2

 

Overleden

Op 23 januari overleed na een ernstige, maar geduldig gedragen ziekte, helaas mijn zeer lieve vrouw Jacqueline. Ze werd gesterkt door het geloof in God, die ze haar Vader noemde. Ze heeft tot het laatst toe op Hem vertrouwd en ze had volkomen vrede op haar sterfbed. Ik denk, samen met de kinderen en de kleinkinderen, met grote dankbaarheid terug aan deze onvergetelijke vrouw, moeder en oma.

3

 

 

Kerkdiensten

's Zondags ga ik voor in verschillende PKN gemeenten. Hieronder vindt u het preekrooster tot 05-02-2017.

4

 

****************************************

PREEKROOSTER (WORDT VERVOLGD)

 

2017

 

Zondag 27 augustus

09.30 uur Bleiswijk GK (Heilig

Avondmaal)

Zondag 10 september

10.00 uur Wieringerwaard

17.00 uur Puttershoek

Zondag 17 september

09.30 uur Zwammerdam

Zondag 24 september

09.30 uur Rhoon

19.00 uur Wateringegn

Zondag 1 oktober

10.00 uur Berkel Roderijs

Zondag 8 oktober

10.00 uur Puttershoek

18.00 uur Den Bommel GK

Zondag 15 oktober

10.00 uur Bergambacht GK

19.00 uur 's Gravenzande

Zondag 22 oktober

10.00 uur Rhoon

Zondag 29 oktober

10.00 uur Besooijen

Zondag 5 november

10.00 uur Haamstede

18.00 Den Bommel GK

Zondag 12 november

10.00 uur Mijnsheerenland

18.00 uur Werkendam Biesboskerk

(Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Zondag 19 november

10.00 uur Zwijdrecht De Hoeksteen

Zondag 3 december

10.00 uur 't Woudt

Zondag 10 december

09.30 uur Opijnen

11.00 uur Tuil

Zondag 17 december

09.30 uur Bleiswijk GK

18.00 uur Werkendam Dorpskerk

 

 

...wordt vervolgd...

 

 

-- DagelijksWoord.nl